| Sivukartta  | Abc- Abc+

20. KLANG I KYRKAN 11.–20.3.2016


Villivirsiä


Fr 11.3 kl 19 Tempelplatsens kyrka
Fritt inträde

SIRKKU RINTAMÄKI, piano, orgel, sång, kompositioner och arrangemang
SENNI VALTONEN, folkinstrument;
LIISA KOIVURANTA, violin
ELSA SIHVOLA, cello
SÅNGARE FRÅN HELSINGFORS KAMMARKÖR
VOX CANORA-KÖREN
KYRKOMUSIKSTUDERANDE

Publiken kan delta med sång i en del av psalmerna.

Under diskussionen efter konserten diskuteras det vi nyss hört och funderar vi tillsammans över vad en psalm är i dag och vad den kan vara i framtiden. Sirkku Rintamäki, postgraduala konsert verkställs

i samarbete med Konstuniversitetets Sibelius-Akademin.


Sufirafire, kaffekonsert


Medeltids-ungrenässanstrion Sufirafire


Lö 12.3 kl 14 Domkyrkans krypta
Biljetter 20 € (kaffe och bakverk ingår)

Kaffekonsert, medeltids-ungrenässanstrion Sufira;
EIRA KARLSON, mezzo & fela
SOFIA LINDROOS, sopran & blockflöjt
SUSANNA TOLLET, alt & blockflöjt


Histan veisaajat, Restaurering


Lö 12.3 kl 19 Tölö kyrka Biljetter 14/11 €

Fjorton sångare tar sig an nya, gamla, nygamla och förnyade psalmer – de restaurerar och moderniserar, river murar och bygger broar.


Vi såg stjärnorna åter


Sö 13.3 kl 19 Pauluskyrkan Biljetter 14/11 €

En meditativ, drömlik föreställning som uppstår då dans, recitation och orgelmusik för en dialog. Vi hör utdrag ur Dantes Gudomliga komedi på finska och italienska.

Läsare: GABRIELE GORIA och MIRJAMI HEIKKINEN
Dans och koreografi: HELENA ROMPPANEN
Ljusplanering: JANNE TEIVAINEN/ Alexandersteatern
Orkester: JARMO JULKUNEN, renässansgitarr
MARKKU MÄKINEN, renässansorgel


Peter Hillis kompositionskonsert


Sö 13.3 kl 16 Berghälls kyrka Biljetter 14/11 €

På Marie bebeådelsedag bjuds det på uruppföranden och kompositioner från gångna år .

KAMMARKÖREN NOVENA, dir. NINA KRONLUND; KAMMARKÖREN GLORIA, dir TIMO NUORANNE;

KAJSA DAHLBÄCK, sopran
NIALL CHORELL, tenor
ÅSA GUSTAVSSON, flöjt
MARKUS MALMGREN, orgel
OLLI PYYLAMPI, orgel


Tag mig till dig i himlen


Ahjo Ensemble


Må 14.3 kl 19 Pauluskyrkan Biljetter 14/11 €

AHJO ENSEMBLE, dirigent Paavo Hyökki

Konsertprogrammet tar oss genom mänskolivet. Glädje och sorg, förtvivlan och tröst går hand i hand.

Den eviga klarheten är ändå en tröst i växlingarna mellan ljus och skugga.

Under konserten hör vi bl a verk av de inhemska tonsättarna BENGT JOHANSSON och JAAKKO MÄNTYJÄRVI, som bägge låtit sig inspireras av temat ljus-mörker. Dessutom uppförs

verk av amerikanen DOMINICK DIORIO vars musik inte tidigare framförts i Finland.


Higher Ground Experience


Ti 15.3 kl 19 Alexandersteatern Biljetter 35 €

GOSPELKÖREN HIGHER GROUND VOCALS har uppträtt både i tv och tillsammans med landets kändaste artister.

På Alexandersteatern får vi utöver gospelstandards också höra körens egna program samt kända megahits.

Samtliga stycken får scenen att fyllas av energi. Den sprakande kören dirigeras av HANNA-MARIA HELENIUS

och bandet av den rutinerade gitarristen JANNE HALONEN. Bland sångarna finns flera solister som sätter sin

personliga prägel på konserten. Den bländande scenpersonligheten AXL SMITH deltar.


Bysantinsk mässa och Den gudomliga komedin


Andres Mustonen, Lettiska statens kör och Alexander Raskatov


On 16. och to 17.3 kl 19 Musikhuset Biljetter 7,50–32,50 €

ANDRES MUSTONEN, kapellmästare/dirigent

HELSINGFORS STADSORKESTER

LETTISKA STATENS KÖR

ALEXANDER RASKATOV: Byzantine Mass

FRANZ LISZT: Dantesymfonin

I sin komposition från 2013 söker sig den i Paris bosatte ryske emigranten och tonsättaren ALEXANDER RASKATOV till

den ortodoxa ryska kyrkans bysantinska rötter. Kompositionen utgår från en text som på 300-talet skrevs av kyrkofadern,

hymnografen och helgonet EFRAIM SYRIERN. Detta verk för stor orkester och kör framfördes för första gången i sin

helhet i Tallin i januari 2016 och för andra gången under festivalen Klang i kyrkan.

I samarbete med Helsingfors stadsorkester. Tonsättarträff 16.3 kl 17.30 i Musikhusets auditorium. Se sidan 15.

Konserten 17.3 radieras i Yle Radio 1.


Festkonsert - Klang i kyrkan 20 år


Fr 18.3 kl 19 Domkyrkan Biljetter 20/15, 7,50 € (studerande)


EERO HÄMEENNIEMI, Lux et Tenebrae, uruppförande

J.S. BACH: Brandenburgkonsert nr 4 och 5.

FRANZ BIBERS sonater

SIBELIUS-AKADEMINS BAROCKORKESTER; KEY ENSEMBLE

ERICA BACK, mezzosopran;

JAAKKO KORTEKANGAS, baryton;

Dirigent TEEMU HONKANEN

Ljusplanering OTSO VARTIAINEN

I samarbete med Konstuniversitetet och Helsingin tuomiokirkkoseurakunta.

Konsertten radieras i Yle Radio 1

Under festivalen 5–18.3 visas i Domkyrkans krypta utställningen "Ljus och Mörker", med verk av studenter från Konstuniversitetets bildkonstakademi. Domkyrkans krypta är öppen må–to kl 12 –17, lö–sö kl 12–16

och under tillställningar och konserter. Fritt inträde.


J.S. Bach: Johannespassionen


Ilkka Sariolas Påsklördagens krucifix


Sö 20.3. kl 18 Johanneskyrkan Liput A: 38/33 €, B: 22/17 €

HELSINGFORS BAROCKORKESTER

KEY ENSEMBLE, kören instuderad av TEEMU HONKANEN

THORA EINARSDOTTIR, sopran

MELIS JAATINEN, alt

MARKUS FRANCKE, tenor

CORNELIUS UHLE, bas

Dirigent AAPO HÄKKINEN

Konsertens ljusplanering JANNE TEIVAINEN/ Alexandersteatern

J.S. Bach: Johannespassionen